Het anti loopstoeltje

Loopstoeltjes lijken leerzaam, goed voor de motoriek en erg leuk. Toch is dat niet helemaal waar! In sommige landen zijn loopstoeltjes zelfs verboden omdat ze gevaarlijk zijn. De naam van deze stoel op wieltjes suggereert dat kinderen zouden leren lopen door het gebruiken van hun benen op een zelfde wijze als bij het lopen. Niets is minder waar, kinderen kunnen er zelfs een loopachterstand van krijgen!

Lekker makkelijk

Ten eerste is het absoluut een fabel dat een kindje in een loopstoel kan worden ‘gezet’ zodra het moeders uitkomt. Kinderen die nog niet zelfstandig kunnen zitten zonder (rug)steun moeten zo min mogelijk zitten. Dit is slecht voor botten en spieren en dan vooral de rug. Ook is het voor kinderen die wel zelfstandig kunnen zitten niet verstandig ze met grote regelmaat in het stoeltje te laten zitten, omdat dit slecht is voor de heupen van een kind, ook kan dit zorgen voor een slechte houding en kinderen kunnen zelfs loopachterstanden oplopen. Daarnaast wordt dringend geadviseerd een kindje nooit langer dan 20 minuten in een loopstoeltje te zetten en hem/haar nooit alleen te laten, aangezien een kindje ineens veel mobieler is geworden en bij dingen kan komen waar normaal niet naar gereikt kan worden.

Oeps

Loopstoeltjes zijn verder gevaarlijk omdat ze veel ongeluk(jes) veroorzaken. Doordat een stoeltje niet stabiel genoeg is en het kindje één kant op gaat hangen, vallen jaarlijks tientallen kinderen uit een loopstoeltje. Daarnaast ligt er gevaar op de loer als de vloer ongelijk is (drempels!) doordat het stoeltje uit balans raakt en vliegen er wereldwijd tientallen kinderen met loopstoel en al van de trap af, elk jaar weer. Ouders vergeten dat kinderen ineens overal kunnen komen en zorgen er niet altijd voor dat traphekjes e.d. gesloten zijn. Ook verbranden veel kinderen zich als zij in een loopstoeltje zitten. O.a. doordat zij te hete verwarmingen of kachels aanraken. Ook vallen er door de plotselinge mobiliteit van kleintjes veel theepotten en hete mokken koffie van tafels en aanrechten.

Sterke benen

Verder wordt geadviseerd een kind niet meer in het loopstoeltje te laten zitten als hij/zij de kracht heeft om zich met de voeten af te zetten. Hierdoor kunnen muren en meubels ineens sneller en met meer vaart dichterbij komen dan het kind kan inschatten, een botsing lijkt dat onvermijdelijk.

Quote: “Consument en Veiligheid raadt het gebruik van loopstoeltjes af. Alternatieven voor een loopstoeltje zijn de box, activity kleden/baby gyms en later duwkarretjes als hulp bij het leren lopen.” (bron)

Leuke alternatieven voor het loopstoeltje zijn te vinden bij totaalspeelgoed

Toch een loopstoeltje aanschaffen? Let op de veiligheid van het stoeltje zelf en let op de veiligheid om het kind heen. 

 

 Wat vindt u? Reageer!

naar de beginpagina